Selain keempat jenis diatas maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan qurban. Sekarang mari kita bahas, syarat-syarat 4 jenis hewan diatas yang boleh dijadikan hewan Qurban.

Berita Pesantren

Read More

Kami – dengan izin Allah – berkomitmen penuh mewakili bapak/ibu kaum muslimin sekalian dalam penyediaan, penyembelihan, pengurusan, sampai dengan pembagian hasil hewan qurban.

Berita Pesantren

Read More